NEDEN PROJE YÖNETİMİ?

İhale Yönetimi ile projenin ana iş kalemleri, konularında uzman farklı alt     yüklenicilere ihale edilir ve böylelikle inşaatın yatırımcı adına daha ekonomik     olarak bitirilmesi amaçlanır.

PMI tarafından hazırlanan bütçe ve inşaat iş programı doğrultusunda     yatırımcının nakit akışı yönlendirilir.

Maliyet Yönetimi ile projeye ait tüm hakedişler ve masraflar PMI tarafından     koordine ve kontrol edilir.

Kalite Temini ve Kontrolü ile yatırım, proje aşamasından anahtar teslimine     kadar olan süreç içerisinde, uluslararası kalite standartları doğrultusunda PMI     tarafından kontrol altındadır.

Proje Disiplinleri Koordinasyonu ile şantiye aşamasından önce proje ile     ilgili her detay masa başında çözümlenir.

Raporlama ile yatırımcı her hafta düzenlenen şantiye koordinasyon     toplantıları ve  her ay yayımlanan şantiye faaliyet raporları sayesinde, yatırımın     her aşaması ile ilgili bilgilendirilir.

Her bir alt yüklenici sözleşmesi gereği için yapılan geçici kabuller ile inşaat     eksiksiz ve kusursuz olarak yatırımcıya teslim edilir.

İş sonunda yapılan işletmeyi bilgilendirme ve eğitim toplantıları ile birlikte tüm     nihai uygulama projeleri(as-built) yatırımcıya teslim edilir.


PROJE KOORDİNASYONU

Proje koordinasyonu, projenin her aşamasında, hedeflenen amaçlara ulaşılması adına tasarım grupları arasındaki tüm iletişim ve koordinasyonun yatırımcı adına sağlanmasıdır.

Proje ile ilgili tüm bilgilerin toplandığı ve dağıtımın yapıldığı tek adres PMI’ dır.

Mimari İhtiyaç Programı Oluşturulması.
Yapım Yöntemlerinin Belirlenmesi.
Mimari ve Mühendislik Tasarım Kriterlerinin Belirlenmesi.
Mimari ve Mühendislik Projelerinin Yönetim ve Koordinasyonu.


İHALE YÖNETİMİ

Ruhsat projelerinin hazırlanması ile birlikte işin ihale aşaması hazırlığı PMI tarafından başlatılır ve aşağıdaki sıralamaya uygun olarak iş akışı sağlanır.

İhale Programı ve Bütçe Hazırlanması.
Yüklenici Seçme ve Değerlendirme.
Yüklenici Listelerinin Hazırlanması ve Yatırımcı Onayı.
İhale Dosyalarının Hazırlanması(Teknik şartnameler, birim fiyat tarifleri, keşif     özeti, projeler vs.).
İhale Dosyası Dağıtımı.
Teklif Değerlendirme Tablolarının Hazırlanması.
Yüklenici Firmalar ile Teklif Değerlendirme Toplantıları.
Sözleşme Dosyasının Hazırlanması ve İmzalanması.


ŞANTİYE YÖNETİMİ

İmzalanan ilk sözleşme ve yükleniciye yapılan yer teslimi ile birlikte PMI, inşaat sahasında birebir yatırımcı adına aşağıdaki konularda görev alır.

PMI inşaat sahasında, teknik ofis ve saha grubu adı altında iki ana bölümle tüm işlerin takibini üstlenir.

Şantiye sahasındaki tüm yüklenici koordinasyonu, bilgi akışı ve denetim PMI tarafından oluşturulan prosedürler çerçevesinde sağlanır.

Her hafta tüm yüklenici firmalar ve yatırımcının da katılımı ile yapılan haftalık koordinasyon toplantıları doğrultusunda iş takip ve koordine edilir.

Her ay yatırımcıyı bilgilendirmek amacı ile, aylık faaliyet raporları hazırlanarak yatırımcının bilgilerine sunulur.

Her bir sözleşme için yatırımcı, yüklenici firma ve PMI’ın katılımı ile yapılan geçici kabuller ile iş, eksiksiz ve kusursuz olarak yatırımcıya teslim edilir.

Proje ve Saha Koordinasyonu.
Şantiye Organizasyonunun ve Yönetim Sisteminin Belirlenmesi.
Uygulama ve Detay Projeleri Kontrolü.
Sözleşme Yönetimi.
Kalite Temini ve Kontrolü.
Zaman Yönetimi.
Bütçe Yönetimi.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetimi.
Döküman Yönetimi.
Değişiklik veya İlave İş Yönetimi.
Raporlama.
İş Programı Takibi.
İşletmeyi Devreye Alma Yönetimi.
Bakım Planlaması.
Acil Durum Senaryolarının Yapılması.
Geçici Kabuller ve Kesin Kabul ile Projenin Teslimi.

Referanslarımız

 PMI Project Management International

Mimari fizibilite çalışmalarından konsept tasarımına, projelendirmeden proje yönetimi ve inşaat yatırım danışmanlık hizmetlerine kadar; konunun karakteristiğine özgü komple hizmet üretmektedir.